|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

Предоставяне на услуга „Специализиран транспорт за хора с увреждания“ в район „Нови Искър“

 

В изпълнение на дейност 7 „Осигуряване на адаптиран, специализиран транспорт“ по проект „Подобряване на качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в СО - район „Нови Искър“ договор № BG05M9OP001-2.002-0212-C001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., район „Нови Искър“ закупи специализирано транспортно средство (микробус), адаптирано за хора с увреждания. Микробусът разполага с 4+1 седящи места за потребители и придружителите им, а именно техните лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници и 2 обособени места за закрепяне на инвалидни колички, които чрез  електрическа платформа на задната врата ще се повдигат.

Услугата ще се предоставя на принципа „От врата до врата“ и ще обслужва лица в инвалидни колички и лица с изключително тежки заболявания на опорно – двигателния апарат, незрящи и други, които не могат да ползват стандартните транспортни услуги или страдат от по-тежки увреждания, които не позволяват използването дори на пригоден обществен транспорт.

Предоставянето на услугата ще стартира от 01.04.2017г. като предварително ще се приемат заявките по телефона на хората с увреждания относно тяхната транспортна необходимост и ще се състави график по дни, часове, начална и крайна точка на дестинацията и цел на пътуването.

За целта всички потребители включени в проекта, които желаят да се възползват от въпросната услуга трябва да подадат Заявление в деловодството на района от понеделник до петък от 8,30ч. до 17,00ч. Заявлението може да изтеглите ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА