|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Медицински център

Медицински център 31 София ЕООД  
Управител: Анелия Димитрова Мишева  
Адрес: София, Р-н Нови Искър, ул. "Искърско Дефиле" №121  
Телефон: 991 72 36

ХАРТА НА КЛИЕНТА