|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

социални домове

Дом за възрастни с умствена изостаналост в с. Подгумер

Директор: вр.и.д. Пепи Джуренов

Адрес : с. Подгумер

Телефон: 996 31 98

Капацитет на дома: 100 места


Ред за настаняване: В ДВУИ с. Подгумер лицата, които отговарят на профила на Дома се настаняват на основание чл.40а , ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане във връзка с чл.19 от Закона за социално подпомагане.

Предлагани социални услуги:

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА