|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Харта на клиентаУважаеми граждани, тази харта Ви уведомява за нивото на обслужване, което може да получите в администрацията на район „Нови Искър” и дванадесетте кметства към него.

Район „Нови Искър” е един от 24-те района на Столична община. Той включва гр. Нови Искър с неговите 5 квартала: Славовци, Кумарица, Курило, Изгрев и Гниляне, както и 12 села: Балша, Войняговци, Доброславци, Житен, Кубратово, Кътина, Локорско, Мировяне, Негован, Подгумер, Световрачене  и Чепинци.

Нашето желание е да предоставим възможно най-добро административно обслужване на всеки, който се нуждае от помощта ни.

Работното време на  районната администрация е 08.30 ч. до 17.00 ч. с ½ ч. обедна почивка.

Приемното време на Кмета на район „Нови Искър“ е в сряда от 09.00 ч. до 12.00 ч., след предварително записване на място или по телефона.

За приемното време на всички останали служители може да се информирате на уебсайта на район „Нови Искър” www.novi-iskar.bg  и на телефон 991-72-30.

Нашите отговорности към Вас

От нас можете да очаквате:

Вашите отговорности към нас

В замяна, очакваме от Вас:

 

Общи отговорности

 

Заедно можем да изградим открита и предразполагаща атмосфера чрез взаимно уважение, внимание и търпение.

Предоставяне на информация и съвети

Ще Ви предоставим информация и съвети, които да Ви помогнат да си изградите достатъчно точна представа за административните услуги, които бихте могли да получите от администрацията на район „Нови Искър“, както и за текущия етап на изпълнение на заявените от Вас услуги, които са регистрирани в центъра за администранивно и информационно обслужване /фронт офис/ на районната администрация или подадени през Електронния портал за услуги на Столична община.

Ще можем да Ви информираме за видовете административни услуги, нормативните документи, въз основа на които се извършват, нормативно предвидените комплектовани документи за стартиране на желаната услуга, нормативния срок и нормативната цена за извършване на услугата, наименованието на отдела, в който ще бъде извършена услугата.

Ще Ви предоставим  помощ при попълване на Вашите заявления.

 

Информация по интернет


Можете да получите разнообразна  информация в уебсайта на Район „Нови Искър” www.novi-iskar.bg.

Информация по телефона

Можете да научите повече подробности като се свържете по телефона със служителите на районната администрация и кметствата по населени места, компетентни по интересуващите Ви въпроси:

Структура:

Телефон:

Район „Нови Искър“:

- Централа

- Фронт офис

- Отдел „Устройство на територията, координация и контрол на строителството“

- Отдел „Управление на общинската собственост, жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност”

- Отдел „Правно-нормативно административно обслужване и гражданска регистрация и административно обслужване“

- Отдел „Инжинерна инфраструктура, благоустройство и екология“

- Отдел“ Финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси“

- Отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт, проекти и програми“

 

991-72-30

991-62-46

991-74-03; 991-76-48

 

991-73-33

 

991-76-35; 991-73-44

 

991-74-16

 

991-83-77; 991-73-36

991-72-45

 

Кмeтство Балша 

998-80-02; 998-80-26

Кмeтство Войняговци

996-30-17

Кмeтство Доброславци

998-81-66

Кмeтство Житен

998-23-69; 998-20-66

Кмeтство Кубратово

936-68-50

Кмeтство Кътина

991-61-74; 991-61-72

Кметство Локорско

996-20-91

Кметство Мировяне

998-70-10; 998-70-11

Кметство Негован

996-31-18

Кметство Подгумер

996-34-59

Кметство Световрачене

996-30-10

Кметство Чепинци

996-21-24; 996-21-67

Посещение във фронт офиса за информация и услуги

Работното време на центъра за административно и информационно обслужване на населението /фронт офис/ на улица „Искърско дефиле“ № 121 /в сградата XXXI – МЦ/ е от 08.30 ч до 17.00 ч. и при условията на чл.10 ал. 4 от Наредбата за административно обслужване.

Когато дойдете в нашия фронт офис:

 

Когато ни пишете

Когато се свързвате с нас по поща, факс или електронна поща, адресирайте писмата си:

 

Структура:

Адрес:

Факс:

E-mail:

Район „Нови Искър“  

гр. Нови Искър

ул. „Искърско дефиле“ № 121

/в сградата XXXI – МЦ/

991-76-23

info@novi-iskar.bg

Кмeтство Балша 

с. Балша 

ул. „Васил Левски” № 1

-

balsha@novi-iskar.bg

 

Кмeтство Войняговци

с. Войняговци

ул. „Спортист” № 14

-

voinegovtsi@novi-iskar.bg

 

Кмeтство Доброславци

с. Доброславци 

пл. „Мегдана”  № 2А

-

dobroslavtsi@novi-iskar.bg

 

Кмeтство Житен

с. Житен 

ул. „Житница”  № 24

-

giten@novi-iskar.bg

 

Кмeтство Кубратово

с. Кубратово

пл. „Куманица”  № 1

-

kubratovo@novi-iskar.bg

 

Кмeтство Кътина

с.Кътина

пл. „Площада”

-

katina@novi-iskar.bg

 

Кметство Локорско

с. Локорско 

ул. „Евлоги Георгиев” №19

-

lokorsko@novi-iskar.bg

 

Кметство Мировяне

с. Мировяне

ул. „Любимец” № 1

-

mirovyane@novi-iskar.bg

Кметство Негован

с. Негован 

ул. „Васил Левски”

№ 35

-

negovan@novi-iskar.bg

 

Кметство Подгумер

с. Подгумер

ул. „Става планина”

№ 23

-

podgumer@novi-iskar.bg

 

Кметство Световрачене

с. Световрачене

ул. „Софийска” № 36

-

svetovrachane@novi-iskar.bg

 

Кметство Чепинци

с. Чепинци 

ул. „Площада”

-

chepintsi@novi-iskar.bg

 

 

Когато се свързвате с нас по поща, факс или електронна поща, ние ще Ви дадем пълен отговор в законоустановения срок от датата на регистрационния индекс на писмото,  факса или имейла, освен в случаите, когато е необходимо извършване на допълнителна проверка.  Ако не можем да дадем пълен отговор на писмото Ви в законоустановения срок, ще ви съобщим причините и ще ви уведомим:

- дали следва да направите нещо;

- след колко време ще получите пълен отговор или решение на проблема.         

 

Когато Ви пишем

 

Стремим се всички писма изпратени от нас да са написани и напечетани на ясен и разбираем език, да Ви уведомяват ясно, ако има още нещо, което трябва да направите, както и да Ви дават подходящи подробности за контакт, включително:

- името на служителя от администрацията за установяване на контакт;
- директни и вътрешни телефонни номера;
- електронна поща.

Ще се свържем с Вас по начин, който ви е удобен, стига да ни го посочите.

Предоставяне на услугите, от които се нуждаете

При предоставяне на услуги спазваме принципите на равнопоставено обслужване и равнопоставен достъп за клиенти в неравностойно положение.

Чрез равнопоставеното обслужване се стремим да обслужваме всички граждани честно и според еднакво високи стандарти, независимо от социалното им положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни обеждения.

Чрез равнопоставен достъп за клиенти в неравностойно положение – при увреждане, което оказва въздейтвие върху начина, по който гражданите ползват услугите ни, намираме най-добрия начин да ги обслужим.

Ако имате оплакване

Ако смятате, че дадено решение е неправилно, можете:

Ако искате да преразгледаме решението си, трябва да  направите това до един месец от датата на писмото, с което сте уведомени за решението на районната администрация.

Ако обслужването не Ви удовлетворява, желателно е да ни уведомите, за да го подобрим. Процедурата ни за подаване на оплаквания е ясна и лесно достъпна.

 

Жалби и сигнали може да подавате:

При жалби и сигнали  ние се стремим да отговорим до 30 дни след дадата на регистрирането им в деловодната ни система, както и ще се опитаме да извлечем поука, за да усъвършенстваме услугите си.

Ако не можем да отговорим напълно на жалбата Ви до 30 дни, ще Ви кажем защо. Ще Ви съобщим, ако е необходимо да предприемете допълнителни действия и ще Ви уведомим кога да очаквате пълен отговор.

Периодично ще питаме хората какво смятат за услугите ни. Искаме да разговаряме и да се вслушваме в клиентите си, както и да предприемаме действия в резултат на това, което ни казват.

Ние ще питаме всички потребители за качеството на нашите услуги, за да ги усъвършенстваме.

 

Услуги, извършвани от районната администрация

 

Информация за услугите, с цени и срокове за извършването им, които районната администрация предоставя можете да намерите на уебсайта на Район „Нови Искър” www.novi-iskar.bg и във фронт офиса на районната администрация.

 

 

Услуги, предоставяни от други администрации на територията на район „Нови Искър“

 

Заплащане на местни данъци и такси:

-Дирекция „Общински приходи“ – СО, отдел „Нови Искър“ на адрес: гр. Нови Искър ул. „Търговска” № 18  тел. 991-65-35; 991-83-81; 904-12-11.

 

Социално подпомагане:

ДСП „Връбница”, филиал „Нови Искър” на адрес: гр.Нови Искър ул. „Искърско дефиле” № 121 в сградата на XXXI Медицински център – 4 етаж  тел.991-65-35

 

Предотвратяване на нарушения на обществения ред:

Участък „Нови Искър“ 02 РУ-СДВР на адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 261, тел. 991-47-73,  982-27-35 и гр.София, ул. „Княз Борис І” № 215.

 

 

 

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА    

КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”    /п/

 

 

 

 

 

         

Изготвил:

Секретар на район „Нови Искър“: Детелина Трайкова     /п/

ХАРТА НА КЛИЕНТА