|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Бланки за съгласие, оттегляне на съгласие и упражняване на права от субектите на данни

Бланка - Оттегляне на съгласие на субекта на данни
БЛАНКА Заявление за упражн. на права

ХАРТА НА КЛИЕНТА