|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

02 РУ – СДВР гр. София

Адрес: гр. София, ПК - 1202, ул. Княз Борис-І № 215,

Телефон: Оперативна дежурна част: 02/982 08 20; 02/831 01 07

Паспортна служба: 02/982 08 17

Факс: 02/982 74 63

Приемното време на Началника на 02 РУ-СДВР - всеки четвъртък от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Приемното време на Зам.-началника на 02 РУ-СДВР - всяка сряда от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Участък  Полиция „Нови Искър“

Адрес: гр. Нови Искър, ул. Искърско дефиле № 261

Телефони: Оперативна дежурна част: 02/982 04 97; 02/982 27 35

ХАРТА НА КЛИЕНТА