|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Здравни кабинети

Адрес на здравното
 заведение
Вид Наемател Тел.
1 с. Чепинци
- в сградата на кметството
лекарски к-т д-р Лариса Кръстанова
д-р Лъчезар Пантелеев
0888 419 395
0888 440 737
2 с. Чепинци
- в сградата на кметството
стоматологичен к-т д-р Мая Аспарухова 0879 840 514
3 с. Локорско
- в сградата на кметството
лекарски к-т д-р Лъчезар Пантелеев 0888 440 737
4 с. Локорско
- в сградата на кметството
стоматологичен к-т д-р Елена Финдику 0888 440 737
5 с. Световрачене
- в сградата на кметството
лекарски к-т д-р Ирена Чалъкова 0888 414 272
6 с. Световрачене
- в сградата на кметството
стоматологичен к-т д-р Даниела Иванова 0889 289 388
7 с. Негован
- в сградата на кметството
лекарски к-т д-р Лазар Нинов 0887 470 241
8 с. Негован
- в сградата на кметството
стоматологичен к-т д-р Елена Добрева 0887 321 360
0878 321 360
9 с. Доброславци
- здравна служба
лекарски к-т д-р Даниела Дянкова 0887 518 784
10 с. Доброславци
- здравна служба
стоматологичен к-т д-р Абдул Мустафа 0896 999 936
11 с. Мировяне
- в сградата на кметството
стоматологичен к-т д-р Ина Йорданова 0889 600 908

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА