Информационен ден по Програма Европа на Столична община-22 май 2024г.

 

Информационен ден по Програма Европа на Столична община-22 май 2024г.
Програмния съвет на Програма "Европа" на Столична община отправя покана
към всички заинтересовани страни за участие в информационен ден по
процедурата за кандидатстване по Програма "Европа" 2024 г. Подробна

информация за събитието може да получите в приложения файл.
22.05.2024 - ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА ЕВРОПА 2024

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА