Инвестиционно предложение за "Жилищно строителство" в поземлен имот с идентификатор 11884.5597.129 по КККР, нови УПИ I-129 - "за ЖС", УПИ II-129 - "за ЖС" и УПИ III-129 - "за ЖС" в нов, кв. 28б, с. Войнеговци, район "Нови Искър", Столична община

 

Инвестиционно предложение за "Жилищно
строителство" в поземлен имот с идентификатор 11884.5597.129 по КККР,
нови УПИ I-129 - "за ЖС", УПИ II-129 - "за ЖС" и УПИ III-129 - "за ЖС" в
нов, кв. 28б, с. Войнеговци, район "Нови Искър", Столична община

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА