Заповед №РНИ23-РД09-535/06.12.2023г., Заповед №РНИ23-РД09-528/06.12.2023г., Заповед №РНИ23-РД09-603/18.12.2023г. за принудително преместване на ИУМПС /излезли от употреба моторни превозни средства/ паркирани върху терен общинска собственост

 

Заповед№РНИ23-РД09-535/06.12.2023г., 
 
Заповед №РНИ23-РД09-528/06.12.2023г.,
 
Заповед №РНИ23-РД09-603/18.12.2023г. 
 
за принудително преместване на ИУМПС /излезли от употреба моторни превозни средства/ паркирани върху
терен общинска собственост

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА