Заповед № РНИ23-РД09-511/28.11.2023г. за принудително преместване на ИУМПС /Излязло от употреба моторно превозно средство/, паркирано върху терен общинска собственост

 

Заповед  № РНИ23-РД09-511/28.11.2023г.
за принудително преместване на ИУМПС /Излязло от употреба моторно
превозно средство/, паркирано върху терен общинска собственост

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА