Инвестиционно предложение за "Разширение на продуктовата гама за преработка на стари битумосъдържащи изолации, съдържащи асфалтови смеси с код 17 03 01* и катранени продукти с код 17 03 03* на технологични линии за преработка на отпадъци

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА