Предстоящи ремонтни дейности, свързани с изграждането на канализация в град Нови Искър

 

Уважаеми жители на град Нови Искър,

Уведомяваме Ви, че предстои:

- За кв. Кумарица от 09.10.2023г./понеделник/ за една седмица затваряне на кръстовището на ул. „Хаджи Димитър“ и Околовъстен път за извършване на строително - ремонтни дейности по изпълнение на обект „Доизграждане на ВиК мрежата на кв. Кумарица и кв. Славовци, гр. Нови Искър“. В близките дни предстои информационна среща с гражданите на кв. Кумарица за разяснение на предстоящите дейности по реализиране на проекта.

- За кв. Славовци от 14.10.2023г. /събота/ до 25.10.2023г./сряда/ предстои затваряне на ул. „Искърско дефиле“ за възстановяване и полагане на последния износващ пласт асфалт и възстановяване на хоризонтална маркировка и пешеходни пътеки. След приключване на ремонтите по ул. „Искърско дефиле“ поетапно ще започне възстановяване на вътрешнокварталните улици в кв. Славовци;

При реализацията на проекта е предвидено пътното платно на засегнатите улици да бъде възстановено в първоначалния им вид, като там където е имало асфалтова настилка, тя ще се полага от бордюр до бордюр.

Технологичните и нормативни изисквания при изпълнение на обект „Доизграждане на ВиК мрежата на кв. Кумарица и кв. Славовци, гр. Нови Искър“ налагат поетапно полагане в различни изкопи на тръби на водопровод, битов канал и дъждовен канал. Те не могат да бъдат в общ изкоп. Това налага в обхвата на една улица да се полагат по различно време и в различни изкопи отделните тръби – водопровод, битов и дъждовен канал.

Визуализация 1, 2 и 3.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА