Инвестиционно предложение за стоеж на "Пристройка към сграда за сезонно обитаване" в с. Кътина с идентификатори 41010.4479.105 по КККР

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА