На 02.06.2023г. /петък/в 12:00 ч., ще се задейства системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столична община в памет на Христо Ботев и загиналите за свободата на България чрез подаване на акустични сигнали и гласова

 

На 02.06.2023г. /петък/ в 12:00 ч., ще се задейства системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столична община в памет на Христо Ботев и загиналите за свободата на България чрез подаване на акустични сигнали и гласова информация, подавани от крайни акустични устройства - сирени.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА