Инвестиционно предложение за изграждане на обект "Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 11884.5598.7 и 11884.5598.8 по КККР, нов УПИ XII-7,8-"за ЖС", КВ. 27, с. , район "Нови Искър"- ново инвестиционно предложение

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА