Крайният срок за кандидатстване по проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община, чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи" е 31 май 2023

 

Уважаеми жители на район "Нови Искър",

Крайния срок за кандидатстване по проекта "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община, чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи" е 31.05.2023г.

След тази дата няма да се приемат документи.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА