Инвестиционното предложение за "Жилищно строителство" в поземлен имот с идентификатор 00357.5310.3 по КККР, нови УПИ I-3 - "за ЖС" и УПИ III - 3 - "за ЖС" в нов кв. 117а, м. "гр. Нови Искър, кв. Гниляне"

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА