Инвестиционно предложение за изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 11884.5597.202, м. Търно, с. Войнеговци

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА