Изграждане на петнадесет /15/ еднофамилни жилищни сгради" в поземлен имот с идентификатор 29430.4716.25, м. "Равнище", с. Житен, район "Нови Искър"

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА