Предстои да се извърши повторна обработка против комари и гризачи

 

На 26.април 2023 г. ще се извърши повторна ларвицидна обработка срещу комари на територията на район "Нови Искър" - Столична община. Тя ще се извърши само при наличието на благоприятни атмосферни условия.

На 26.април 2023 г. ще се извърши дератизация срещу гризачи. Използваните
биоциди за обработка са съответно "Murin Facoum Pasta", разрешени за
употреба от Министерство на здравеопазването с разрешение №
2489-1/15.01.2019 г.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА