Въвежда се временна организация за безопасност на движението по няколко улици от 30 март

 

Във връзка с "Етап I - Доизграждане на канализационната мрежа на кв. "Славовци", гр. Нови Искър, район "Нови Искър" от 30 март 2023 г. ще бъде въведена ВОБД по:

-        Ул. Равнец от Св. Кирил и Методий до Крушата;

-        Ул. Победа от Искърско Дефиле до Г.С.Раковски;

-        Ул. Додо Наков от Искърско Дефиле до Крушата.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА