Стартират обработките на водоеми срещу ларви на комари и обработките на тревни площи срещу кърлежи на територията на СО – район „Нови Искър“

 

Поради затоплянето на времето и благоприятните метеорологичните условия тази година по-рано ще започнат задължителните дезинсекционни обработки на тревните площи и водоемите на територията на Столична община. Това са обработки срещу ларви на комари, кърлежи и гризачи. Екипите на дирекция „Зелена система“ заедно със Столичната РЗИ и районите на Столична община създават необходимата организация.

На 23 март 2023 г. ще бъде извършена обработка срещу ларви на комари по водоемите на територията на СО - район „Нови Искър“.

На 30 - 31 март 2023 г. при благоприятни климатични условия ще започнат обработки срещу кърлежи на общинските тревни площи на гр. Нови Искър и селата, които ще се изпълняват поетапно съгласно утвърден график.

Обработките ще се извършват рано сутрин до 10:00 часа при благоприятни климатични условия и при ниско окосена трева. Ще се обработват общински зелени площи, по възлагане от Столична община, и ще се контролират от дирекция „Зелена система“ и районните администрации.

Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

При получени сигнали от граждани ще се маркират рисковите места и ще се подават на фирмата изпълнител тези участъци за допълнителни третирания.

Специализираният контрол се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.

Графиците за изпълнение на обработките са валидни при благоприятни климатични условия.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА