Инвестиционно предложение за изграждане на предприятие за полимер композитни изделия и фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) в поземлен имот с идентификатор 21662.4819.660, с. Доброславци, район "Нови Искър", Столична община

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА