Проекто - списък на граждани с доказана жилищна нужда, които са одобрени за настаняване под наем в общински жилища през 2023 г.

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА