Заповеди на основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие", във връзка с чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи/ЗСПЗЗ/ - полски пътища

 

Заповеди на основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие", във връзка с чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи/ЗСПЗЗ/  - полски пътища:

Заповед № ПО-09-2083 - Войнеговци-пътища

Заповед № ПО-09-2088 - Балша-пътища

Заповед №ПО-09-2070 Кубратово-пътища

Заповед №ПО-09-2073 - Негован-пътища

Заповед №ПО-09-2075 Кътина-пътища

Заповед №ПО-09-2076 -  Нови Искър-пътища

Заповед №ПО-09-2080 - Чепинци-пътища

Заповед №ПО-09-2081 - Мировяне-пътища

Заповед №ПО-09-2082 - Житен-пътища

Заповед №ПО-09-2084 Локорско-пътища

Заповед №ПО-09-2085 - Световрачане-пътища

Заповед №ПО-09-2086 -  Подгумер-пътища

Заповед №ПО-09-2089 -  Доброславци-пътища

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА