Инвестиционно предложение за "Изграждане на склад, шоурум, паркинг и изгребна яма в имот ПИ с идентификатор 80409.5812.50, с. Чепинци

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА