|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Културен календар за 2012 г.

СО – РАЙОН „НОВИ  ИСКЪР”

ноември

1

2

3

4

01.11

Ден на народните будители – тържество

НЧ «Васил Левски»

с. Войняговци-НЧ салона

01.11

Ден на народните будители – тържество

НЧ «Отец Паисий»

кв. Гниляне – НЧ салона

01.11

Ден на народните будители – тържество с участниците във всички формации  към читалището

НЧ ”Христо Ботев”

кв. Курило

01.11

Ден на народните будители – празненство

Кметство Подгумер

НЧ «Кирил и Методий»

ЦДГ№37

с. Подгумер-ЦДГ№37

01.11

Ден на народните будители-концерт

НЧ «Христо Ботев»

с. Световрачене-НЧ

01.11

Конкурс и литературно четене на стих. на млади творци от с. Балша

НЧ ”Иван Денкоглу”

с. Балша-НЧ

20.11

Ден на християнското семейство-седянка с участие на пенсионерските клубове към читалището

НЧ ”Христо Ботев”

Пенсинерски клуб

кв. Курило-НЧ

салона

21.11

Ден на християнското семейство

НЧ «Христо Витков»

Църк.настоятелство

с. Локорско-НЧ

21.11

Ден на християнското семейство – седянка

НЧ «Просвета»

с. Кътина – НЧ

21.11

Ден на християнското семейство

НЧ «Христо Ботев»

с. Мировяне- НЧ

21.11

Ден на християнското семейство

Кметство Подгумер

НЧ «Кирил и Методий»

Пенсионерски клуб

с. Подгумер-Пенсонерски клуб

30.11

Фолклорен концерт на младежките колективи към читалището

НЧ ”Христо Ботев”

кв. Курило-НЧ

салона

 

декември

1

2

3

4

10.12

Запалване на коледните елхи – по групи

ЦДГ №2

кв. Курило

ф-л Гниляне

ф-л Кътина

15.12

Среща с Дядо Коледа

Кметство Подгумер

НЧ «Кирил и Методий»

ЦДГ №37

с. Подгумер-ЦДГ№37

17.12

Детско коледно парти

НЧ ”Светлина”

с. Кубратово

17.12

Гостува Арт-театър с коледна постановка

НЧ ”Христо Ботев”

кв. Курило-НЧ

салона

17-22.12

Коледно-новогодишни празненства

ЦДГ №2

кв. Курило

ф-л Гниляне

ф-л Кътина

18-20.12.

Коледен фестивал

район Нови Искър

район Нови Искър

18.12

Дядо Коледа на гости в школата по пиано

НЧ ”Христо Ботев”

кв. Курило-НЧ

 

19.12

Изложба на картини, картички и сурвачки

НЧ ”Пробуда”

с. Доброславци – НЧ салона

19.12

Изложба на  коледни и новогодишни детски рисунки – школа по изобразително изкуство

НЧ ”Христо Ботев”

кв. Курило-НЧ

салона

19.12

Изложба на коледни и новогодишни рисунки и сурвачки

НЧ «Напредък»

с. Чепинци-НЧ

20.12

Коледен концерт с участието на самодейните колективи

НЧ ”Христо Ботев”

кв. Курило-НЧ

салона

21.12

Коледен концерт

НЧ ”Пробуда”

с. Доброславци – НЧ салона

21.12

Запалване на коледната елха

Кметство Кътина

НЧ ”Просвета”

с. Кътина-площада

21.12

Коледно тържество

-викторина

-дискотека

НЧ «Напредък»

с. Чепинци-площада

21.12

Детско коледно-новогодишно тържество

Кметство Житен

НЧ «Наука»

с. Житен – НЧ салона

21.12

Добре дошъл Дядо Коледа

ЦДГ №1

кв. Курило

22.12

Дядо Коледа при нас” – детски празник

НЧ ”Светлина”

кв. Кумарица – зала „Искър”

22.12

„В ателието на Дядо Коледа” – детско коледно шоу

НЧ «Христо Витков»

 

с. Локорско-НЧ

22.12

Коледна седянка

Кулинарна изложба

НЧ «Христо Витков»

Клу «Втора младост»

с. Локорско-НЧ

23.12

Изложба на коледни ястия

НЧ ”Светлина”

кв. Кумарица – НЧ салона

23.12

Коледно тържество

НЧ ”Отец Паисий””

кв. Гниляне

23.12

Новогодишен бал със самодейците

НЧ ”Христо Ботев”

кв. Курило

23-31.12

Коледни и новогодишни тържества

НЧ ”Христо Ботев”

Кметство Мировяне

с. Мировяне-НЧ

24.12

Коледуване

НЧ ”Светлина”

НЧ ”Култура”

НЧ ”Кирил и Методий”

кв. Кумарица

с. Негован

с. Подгумер.

25.12

Коледуване

Читалищата

Вс. селища

25.12

Среща с Дядо Коледа – тържество

Изложба на коледни ястия

НЧ «Култура»

с. Негован

26.12

Детски коледен спектакъл

НЧ ”Иван Денкоглу”

с. Балша-НЧ

26.12

Коледно тържество

Кметство Войнеговци

НЧ ”Васил Левски”

с. Войнеговци-

площада

26.12

Коледно тържество

Кметство Подгумер

НЧ «Кирил и Методий»

ЦДГ №37

с. Подгумер-площада

27.12

Коледна вечер

НЧ «Христо Ботев»

с. Световрачене-НЧ

28.12

Новогодишна детска дискотека

НЧ ”Пробуда”

с. Доброславци – НЧ салона

28.12

„Най-оригинална сурвачка” -традиционен конкурс 

НЧ «Христо Витков»

с. Локорско-НЧ

28.12

Новогодишно тържество с томбола

Кметство Кътина

НЧ ”Просвета”

Пенсионерски клуб

с. Кътина-НЧ

салона

29.12

Традиционен новогодишен карнавал

НЧ «Христо Витков»

с. Локорско-НЧ

29.12

„Най-красива сурвачка” - конкурс  за изработване

НЧ «Култура»

с. Негован-НЧ

29.12

Новогодишно тържество

НЧ «Напредък»

с. Чепинци-НЧ

 

Забележка: Културният календар е построен като отворена система на динамична основа, която позволява корективни  промени и  допълнения.

 

Изготвил:

/Н. Мирчева/

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА